2005 - SORES

Bevrijdingsstuk uit de Tweede Wereldoorlog in twee akten

Het verhaal speelt zich af in Amsterdam en we volgen enkele personages tijdens de oorlogsjaren. We maken kennis met binnenschipper Janus en zijn vrouw Alie. Twee lekkere Amsterdammers met het hart op de juiste plek. De zusters Bep en Greet die een buurtkroeg runnen. Geert, de zoon van Bep, getrouwd met de joodse verpleegster Sarah.

Ellie en haar zoon Keesie. De NSB-er Zwarte Max, de handelaar Arie Mazzel en vele anderen.

Een stuk dus over "gewone" mensen in een dramatische tijd, maar zeker geen drama. Er is humor, er is verdriet, er is een lach EN een traan. Wat is een verhaal in het hart van Amsterdam zonder muzieken zonder accordeonist? U kunt gerust zijn want ook daar is aan gedacht. Simon Hottentot komt regelmatig tevoorschijn om met zijn accordeon de mooie Amsterdamse liedjes te begeleiden.

Terwijl het verhaal op zich volledig is verzonnen, zijn de onderstaande feitelijkheden een soort kapstok voor de gespeelde bedrijven. Wederom vloeide dit stuk uit de pen van Jack Woestenberg.

Proloog:

10 mei 1940

Het is nacht en er vliegen talloze vliegtuigen over Amsterdam. Het begin van de oorlog. Hitler valt Nederland binnen. Op Schiphol worden alle olievoorraden in brand gestoken om te voorkomen dat de vijand deze kan confisqueren.

Het nachtelijk gebrom van de vliegtuigen zorgt voor de nodige onrust onder de bevolking. Langzaam dringt het besef tot de mensen dat de oorlog is begonnen. Nederland zit in diepe angst gekluisterd aan de radio. Wilhelmina is met haar gezin uitgeweken naar Londen. Via Radio Oranje spreekt zij tot het Nederlandse Volk.

Eerste akte:

Februari 1941

In Amsterdam probeert de WA, ondersteund door de Grüne Polizei, de Joodse IJssalon Koco binnen te dringen. Zij stuiten op hevig verzet van de Joodse eigenaren die de indringers proberen te verjagen met behulp van een cilinder gevuld met ammoniakgas. Heel Amsterdam praat over deze daad van moedig verzet. Korte tijd later worden de eigenaren en het personeel alsnog gearresteerd. Een grote razzia in de Jodenbuurt is het gevolg en de basis voor de Februaristaking is gelegd. In sommige winkels verschijnen bordjes met de tekst: Joden niet gewenscht. Het Joodse Ziekenhuis krijgt van de bezetter de opdracht alle Joodse vrouwen te steriliseren. In Amsterdam probeert men Joden elders onder te laten duiken.

Tweedeakte:

December 1944

In Amsterdam is geen stukje brandhout meer voor handen. Alles wat brandbaar is wordt gesloopt en meegenomen.

Seys Inquart probeert de treinstaking te breken door het westen uit te hongeren. Er is geen kruimeldroog brood meer te vinden. Amsterdam hongert.

Het is vooral de NSB die het leven extra bemoeilijkt.

5 mei 1945

Na dolle dinsdag gelooft niemand meer in de bevrijding. Pas als de Canadezen in de stad verschijnen, begint het tot de Amsterdammers door te dringen dat de bevrijding een feit is.

Vlaggen worden uitgestoken en in het straatbeeld verschijnen mensen die sinds 1941 “vermist” zijn.

Amsterdam viert feest!

Klik hier voor foto's en meer.